PHP

PHP - от началото (начинаещи) - урок 6
 

Низове
Низът (string) е поредица от символи, които са поставени в единични или двойни кавички, които маркират началото и края му. Най - често низовете се присвояват на променливи:
 $strFirstname = "Pesho";
 $strSurname = "Ivanov";
Могат да бъдат изобразявани от браузъра посредством конструкцията "echo":
echo "$strFirstname";
Горният пример изписва на екрана стойността "Pesho", но ако променливата бъде поставена в единични кавички:
echo '$strFirstname';
резултатът ще бъде "$strFirstname", защото ще се изпише името на променливата, а не съдържанието й. Няколко низа могат да бъдат съединени в един с помощта на опратора точка:
$strFirstname . $strSurname;
Можем да адресираме отделните символи на даден низ, като използваме индекс, поставен във фигурни скоби. Индексът отбелязва отместването на символа спрямо началото на низа от нула:
$strName = "Sasho";
$strSecondChar = $strName{1};
В горният пример просвояваме знака "а" в променливата $strSecondChar.

0 1 2 3 4
---------------------------------
S a s h o

Вече споменах как може да вземете дължината на всеки един низ - с предоставената ни от PHP функция strlen(), която връща броя на символите в низ (strlen($strName)). Ето някои от често употребяваните готови функции за обработка на низове:

- откриване на низ в друг низ
низРезултат = strstr(претърсванНиз, търсенНиз)

Резултаът е : Result is Ivanov.

- замяна на част от низ
низРезултат = str_replace(търсенНиз, заместващНиз, претърсванНиз)
Експериментирайте, за да видите ресултата от употребата на финкцията.

- обръщане на низ
функцията strrev() обръща последователността на символите в низа. 
обърнатНиз = strrev(оригиналенНиз);

- промяна на главни и малки букви
само главни букви: strtoupper(низ);
само малки букви: strtolower(низ);
първа главна буква: ucfirst(низ);
първа главна буква на всички думи ucwords(низ);

- криптиране на низ
често при съхранението на дадени стрингове(пароли в база данни) е добра практика те да бъдат криптирани(за паролите хеширани). Това може да стане с функцията md5():
криптиранНиз = md5(низ);
Имайте предвит, че това не е най - сигурният начин за криптиране, защото функцията е широко известна, но все пак по - добре с нея отколкото без нея. 
Може да посетите сайта на php и там да разгледате станалите функции, защото ще отнема доста време, ако тръгна да разписвам тук.

Масиви
Масивът (array) в PHP преставлява подредена схмеа, която асоциира индекси със стойности. Масивите служат за събиране на данни на едно място (да речем, имена на хора) и възможно най - лесно извършване
на операции върху тези данни. Използват се за изграждането на различни структури от данни като списъци, дървета, стекове и др. PHP поддържа както едномерни, така и двумерни масиви.

Създаване на прост масив:
масив = array(елемент1, елемент2, ...);

Ето и реален пример:
$arrColors = array("Red","BLue","Green","Black");
Можем да се обръщаме към елементите на масива, като добавим индекс към името му. Индексите по подразбиране започват от 0, можем да адресираме първия елемент така: $arrColors[0];
Ето демострация:
" . $arrColors[$intCount] . "

"; } ?>
Използваме цикъл for, за да достигнем до всеки елемент от масива. Като резултат извеждаме всеки елемент от масива. Може и да създадем масив като посочваме наши индекси:
$arrColors = array(0=>"Red", 1=>"Green");
Собственият индекс се задава с оператора =>. В примера използвахме подразбиращите се имена за индексите, но бихме могли да поставим каквито си поискаме.

Цикъл foreach
PHP включва цикъл, предвиден за итерация в масив. Името му е "foreach" и има два синтаксиса.
Първият е:
foreach(масив as стойност) оператор
Цикълът обхожда масивам който поставим на мястото на "масив". Стойността на текущия елемент на масива се присвоява на "стойност". Накрая индексът се инкрементира с едниница.
" . $color . "

"; } ?>
Вторият вариант на синтаксиса е:
foreach(масив as индекс => стойност) оператор
Допълнението тук е, че се добавя индекса на текущия елемент.

До тук разглежданите масиви бяха така наречените едномерни масиви. Същесъвуват и многомерни масиви, които представляват масив от едномерни масиви. Ето пример за яснота:
$arrCars = array (
	array ("Ford","BMW","Mazda"),
	array ("black","white","red")
);
Какво направихме - декларирахме един масив $arrCars, в който поставихме два едномерни масива без имена. Всеки от тях съхранява името и цвета на кола. Така имаме двумерен масив и се нуждаем от още един индекс, за да достъпваме елементите му:
$strWhite = $arrCars[0][2];
С този код ще достигнем до елемента "white".
Употребата на масиви далеч не стига до тук. Възможностите им са големи. За финал ще Ви покажа как да сортирате едномерен масив. Сортирането става с функциите sort() и rsort() като първата функция подрежда елементите в числов или азбучен ред от най - малката към най - голямата стойност.
Обратно, rsort() порежда от най - големия към най - малкия. За домашна работа оставям да разгледате действието на функцията array_multisort() за сортиране на многомерни масиви.
 

2012-09-26 18:48:45 от Г. Велинов    |    Ниво на трудност: Средно

 

Добави коментар:

 
 
 

 
 

Коментари:

Artemoi:2014-06-26 16:45:37
 

котел отопительный дизельный http://e-otoplenie.ru/otoplenie-kvartir.html отопление в квартире в полу котел отопительный дизельный http://e-otoplenie.ru/gazovoe-otoplenie.html бытовые газовые котлы отопления котел отопительный дизельный http://e-otoplenie.ru/podbor-radiatorov-otoplenija.html открытая система отопления выбор радиатора

Claytonkef:2014-04-07 05:44:41
 

[url=http://freeadres.ru/]новые юридические адреса[/url] договор аренды заключен не собственником имущества договор аренды квартиры два собственника [url=http://adresavbc.ru/]новые юридические адреса[/url] [url=http://ouradres.ru/]новые юридические адреса[/url] договор аренды муниципальной собственности

Dwighton:2014-02-15 23:58:28
 

order viagra here zithromax 250 mg uk best prices for viagra [url=http://www.rwuk.org/?product=priligy-dosage]priligy dosage[/url] kamagra supermarket http://www.rwuk.org/?product=viagra-generic-sales-online - viagra generic sales online cialis generic 10mg

Dwighton:2014-02-09 09:15:39
 

zithromax without prescription cialis 26 norvasc viagra 100 mg best price [url=http://dstvmediasales.com/sitemap.php?farm=viagra-tablets-for-sale]viagra tablets for sale[/url] propecia safety http://dstvmediasales.com/sitemap.php?farm=viagra-vitamin - viagra vitamin zithromax one day treatment

AfroditaKex:2013-10-28 13:36:16
 

Здравейте на всички ! Къде мога да изтеглите най-новата версия на Xrumer??? Помогнете ми , моля ви , с този малък проблем :) Xrumer е наистина най-добрият софтуер за масовото публикуване на форуми !

Г. Велинов:2012-04-17 10:35:28
 

Напротив, ако следиш серията от начало и си правиш допълнителни упражнения, трябва да разбираш. Все пак, за да има развитие е нужно постепенно да се усложняват нещата. И пак казвам, ако има въпроси и неясни неща пишете и ще опитам да разяснявам.

ti koi si:2012-04-16 22:15:39
 

a we tova nee urok za na4inae6ti brat

 
^Нагоре^