PHP

PHP - от началото (начинаещи) - урок 4
 
Започваме с конструкцията "if".
Тя ни предоставя един от най - мощните инструменти на езика PHP(както и в други езици) - условното изпълнение на изразите в кода. Иначе казано, конструкцията "if" проверява истинността на дадено твърдение и ако резултатът от проверката е положителен, се изпълнява изразът, поставен след условието "if". Структурата на конструкцията е следната:
if (условие)
 {
   израз, който ще бъде изпълнен, ако проверката на условието е истина(true)
 }

Ето и прост пример:
<?php
  $intA = 3;
  $intB = 5;

  if($intA < $intB){
   echo "<p>&intB is greater than $intA</p>";
  }
?>

В горния скрипт дефинираме две променливи и им просвояваме стойностите 3 и 5. Конструкацията "if" съдържа просто условие, чийто резултат е или true или false. В нашия случай $intB е по - голяма от $intA, следователно условието е изпълнено и се преминава към израза в след конструкцията(в къдравите скоби).

Изразът "else"
Изразът "else" се използва заедно със "if". В някои случаи е възможно да искаме един израз да бъде изпълнен, ако условието е вярно, и друг израз  ако условието е невярно. За тази цел, като допълнение на конструкцията "if", използваме израза "else".

if (условие)
 {
   израз, който ще бъде изпълнен, ако проверката на условието е истина(true)
 }
else
 {
   израз, който ще бъде изпълнен, ако проверката на условието е лъжа(false)
 }

Пример:
<?php
  $intA = 3;
  $intB = 5;

  if($intA < $intB){
   echo "<p>&intB is greater than $intA</p>";
  }
  else{
   echo "<p>&intB is less than or equal to $intA</p>";
  }
?>

Израз "elseif"
Конструкцията "elseif" представлява комбинация между "else" и "if". Тя прилича на конструкцията "else", в смисъл че допълва "if" с отделен израз, който да бъде изпълнен, в случай че твърдението на условието в "if" не е вярно. Разликата е в това, че изразът след "elseif" ще се изпълни само, ако отговаря на определеното условие.

if (условие1)
 {
   израз, който ще бъде изпълнен, ако проверката на условието е истина(true)
 }
elseif(условие2)
 {
   израз, който ще бъде изпълнен, ако проверката на условието е лъжа(false)
 }

Конструкцията "switch"
Конструкцията "switch" наподобява поредеица от изрази "if", управлявани от едно общо условие. Тя се използва, когато искаме да сравним стойността на дадена променлива спрямо други стойности и по този начин да бъде изпълнен различен програмен код. Синтаксисът е следният:

switch (условие){
case израз: оператор; break;
case израз: оператор; break;
...
default: оператор
}

Пример:
<?php
$intNum = 10;

switch($intNum){
 case 1: 
              echo "$intNum is 1";
     break;
          case 2:
              echo "$intNum is 2";
     break;
   //и така до case 9
 default:
     echo "$intNum is 10";
}
?>

Задаваме стойността 10 на $intNum и в конструкцията "switch" проверяваме каква е стойността на променливата. В зависимост от стойностите се изпълнява съответния оператор. Ако не се намери съответствие се изпълнява изразът в default.

Цикъл "while"
Синтаксисът е следният:
while (условие){
 израз
 ...
}
"while" указва да се повтаря изпълнението на изразите, вложени в него, до момента, в който условието на "while" престане да бъде вярно(true). Ако условието е вярно, съдържанието на цикъла се изоълнява, ако не е вярно, управлението продължава към следващия код.

<?php
 $intCount = 1;
 while($intCount <= 10){
  echo "<p>$intCount</p>";
  $intCount++;
 }
?>

На $intCount присвояваме 1. Цикъла "while" проверява дали $intCount е по - малка или равна на 10 и ако това условие е вярно, тогава изразите в цикъла се изпълняват. Вътре в цикъла извеждаме стойността на $intCount и след това я инкрементираме(увеличаваме) с 1.

Цикъл "do-while"
do{
 израз
 израз
 ...
}while(условие);

Рзликата между "while" и "do-while" е в това, че изразите ще бъдат изпълнени поне веднъж. Все едно казваме "изпълнявай тези изрази, докато това условие е вярно".

Цикъл "for"
Синтасис:
for (израз1; израз2: изараз3){
   израз
   израз
   ...
}

Първият израз в условието служи да инициализира цикъла, вторият съдържа самото условие, което контролира колко пъти ще бъде изпълнен цикълът, а третият обикновено се използва, за да се инкрементира променливата, от която зависи броят на итерациите в цикъла. Ето и пример:
<?php
 for($intCount=1; $intCount<=10; $intCount++){
   echo "<p>Iteration $intCount</p>";
 }
?>

Цикъл "foreach" е цикъл за обхождане съдържанието на масив и ще го разгледаме в ноякой от следващите уроци.
Можем да излезнем от даден цикъл преди неговото завършване с помощта на break. Ако при дадено условие искаме да прекратим цикъла, поставяме break. Съществува и continue. Използва се и когато искаме да  прескочим оставащите изрази от текущата итерация и да преминем към следващата.
 

2012-09-26 18:49:07 от Г. Велинов    |    Ниво на трудност: Лесно

 

Добави коментар:

 
 
 

 
 

Коментари:

Artemoi:2014-06-23 15:43:31
 

установка котлов отопления отопление красногорск установка котлов отопления водоснабжение в юбилейном установка котлов отопления отопление в железнодорожном

Claytonkef:2014-04-06 22:32:39
 

[url=http://freeadres.ru/]юр адрес в бизнес центре[/url] адреса бц в москве адреса в бизнес центре по 4 налоговой [url=http://adresavbc.ru/]юр адрес в бизнес центре[/url] [url=http://ouradres.ru/]юр адрес в бизнес центре[/url] адреса массовой регистрации бизнес центр

Dwighton:2014-02-14 23:52:06
 

usa levitra generic cialis online mastercard sertraline overdose [url=http://www.rwuk.org/?product=cialis-type-2-diabetes]cialis type 2 diabetes[/url] buy cialis bangkok http://www.rwuk.org/?product=viagra-erection-photos - viagra erection photos levitra usa

Dwighton:2014-02-06 20:28:47
 

free viagra sample online is levitra good purchase propecia [url=http://dstvmediasales.com/sitemap.php?farm=viagra-how-long-does-it-take]viagra how long does it take[/url] ingredients viagra http://www.rwuk.org/?product=buying-brand-viagra - buying brand viagra cialis erectile dysfunction

AfroditaKex:2013-10-28 17:22:41
 

&#1047;&#1076;&#1088;&#1072;&#1074;&#1077;&#1081;&#1090;&#1077; &#1085;&#1072; &#1074;&#1089;&#1080;&#1095;&#1082;&#1080; ! &#1050;&#1098;&#1076;&#1077; &#1084;&#1086;&#1075;&#1072; &#1076;&#1072; &#1080;&#1079;&#1090;&#1077;&#1075;&#1083;&#1080;&#1090;&#1077; &#1073;&#1077;&#1079;&#1087;&#1083;&#1072;&#1090;&#1085;&#1086; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072; &#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1103; &#1085;&#1072; Xrumer?! &#1055;&#1086;&#1084;&#1086;&#1075;&#1085;&#1077;&#1090;&#1077; &#1084;&#1080; , &#1084;&#1086;&#1083;&#1103; &#1074;&#1080; , &#1089; &#1090;&#1086;&#1079;&#1080; &#1084;&#1072;&#1083;&#1098;&#1082; &#1087;&#1088;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1084; :) Xrumer &#1077; &#1085;&#1072;&#1080;&#1089;&#1090;&#1080;&#1085;&#1072; &#1085;&#1072;&#1081;-&#1076;&#1086;&#1073;&#1088;&#1080;&#1103;&#1090; &#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1091;&#1077;&#1088; &#1079;&#1072; SEO !

Ivan VElkov:2012-01-31 14:36:47
 

!!!!! Bravo

 
^Нагоре^